Betöltés...

Soron következő tanácsülés tervezett napirendi pontjai

2023.02.15.

Soron következő tanácsülés tervezett napirendi pontjai

Tisztelt Tagok!

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának soron következő tanácsülése tervezetten 2023. februát 22-i napon kerül megtartásra 10:00 órai kezdettel.

Helyszín: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Széchenyi tér 1., II. em. 204.)

A tanácsülés napirendi pontjai:

 1. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének III. módosítása

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege 2024-2026. évekre

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. A Társulás tagtelepüléseinek elmaradt tagdíjainak befizetésére vonatkozó döntések meghozatala

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Döntés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és EUNet 2000 NKft. között kötendő megállapodásról a 2023. évre vonatkozó megbízási díjakra vonatkozóan

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződés módosítása és új szerződés megkötése

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási keret elszámolása

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási keret elszámolása

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében rekultiválásra került hulladéklerakók 2022. évi költség elszámolásának jóváhagyása

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében rekultiválásra került hulladéklerakók 2023. évi üzemeltetési költségtervének jóváhagyása

Előadó: Péterffy Attila elnök

 1. Tájékoztató a MOL hulladékudvarok és átrakók iránti fejlesztési igényeiről

Előadó: Péterffy Attila elnök

Tájékoztatom Önöket, hogy az indítványok pénzügyi vonzata miatt a Tanács konzultációs ülését megelőzően a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának tárgyalnia szükséges. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásáról a Tanács megjelent delegált tagjait szóban tájékoztatja.

Kérem Önöket, hogy jelen meghívóra a sipocz.krisztina@ph.pecs.hu email címre rövid visszajelzésüket szíveskedjenek 2023. február 20.-ig megküldeni, hogy a tanácsülésen részt kívánnak-e venni!

Pécs, 2023. február 15.

 

Tisztelettel,

Sipőcz Krisztina

Társulási koordinátor