Betöltés...

Lomtalanítás kisokos

2022.05.27.

Lomtalanítás kisokos

Úgy tegyük ki a lomot, hogy se a gyalogosok, se az autósok közlekedését ne zavarja, viszont a begyűjtést végző jármű számára jól megközelíthető legyen, továbbá ügyeljünk arra is, hogy a lom a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

NEM helyezhetünk ki:

• építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg);

• a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);

• háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);

• elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag- és fémhulladék;

• ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl.: autóalkatrész, szerszámok);

• állati tetem, trágya;

• elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek

alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépek);

• veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító,

permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs stb.)

• szénport, hamut, földet, gépjármű roncsot és abroncsot.

 

Az évenkénti lomtalanításról a lakók írásban kapnak értesítést postaládájukba. A társasházakban kifüggesztett plakátokon is tájékoztatja a közszolgáltató a lakosságot a lomkikészítés pontos időpontjáról, amit kérünk minden esetben betartani.

A határidő után kihelyezett hulladéklerakás miatt a közterület-felügyelők büntetést szabhatnak ki. A lomok elszállítását követően kirakott hulladékokat külön díj megfizetése ellenében szállítják csak el.

Sajnos a közszolgáltatók munkatársai rendszeresen tapasztalják a „felforgató” tevékenységet, ami jelentős többletmunkát (és többletköltséget) jelent. A 2012. évi CLXXXV. Hulladéktörvény kimondja, hogy a lomtalanításkor az utcára kitett hulladék a hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő (NHKV Zrt.) tulajdona, emiatt, ha azt más, azaz nem közszolgáltató elviszi, az lopást követ el, és számolnia kell a jogi következményekkel. A közterület-felügyelők és a rendőrök is igyekeznek rendet tartani és büntetni, vagyis akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a „lomizókkal” szemben, de legtöbbet mégis mi, lakosok tehetjük azzal, hogy csak a tájékoztatóban megjelölt időpontban tesszük ki hulladékunkat, nem napokkal korábban. Így a lom legfeljebb egy éjszakát várakozik a közterületen.